POMOC W ZNALEZIENIU
LEPSZEJ PRACY

Kurs szkoleniowy on-line stworzony specjalnie dla młodych imigrantów Zobacz teraz

 
 

Witaj w Pathways to Work

Pathways to Work to interaktywny przewodnik on-line stworzony aby pomóc młodym imigrantom w znalezieniu pracy lub zmianie pracy na lepszą. Jest to inicjatywa w ramach programu Leonardo da Vinci finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Niniejsza inicjatywa została stworzona w celu stworzenia i przetestowania internetowych zasobów informacyjnych / szkoleniowych dla młodych imigrantów aby pomóc im w zdobyciu pracy, która bardziej odpowiada ich umiejętnościom, kwalifikacjom i doświadczeniu. Zasoby zostaną opracowane biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby imigrantów i mniejszości etnicznych w zdobyciu pracy.

Partnerstwo stworzone na potrzeby inicjatywy Pathways to Work oferuje szerokie doświadczenie w szkoleniach, zatrudnieniu i sytuacji imigrantów. Stanowi idealną platformę do tworzenia wysokiej jakości narzędzi szkoleniowych dla młodych imigrantów.

Nasze partnerstwo składa się z dwóch organizacji wspierających rozwój z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii; dwóch organizacji z Irlandii i Grecji działających na rzecz praw imigrantów oraz walczących ze społecznym i ekonomicznym wykluczeniem; specjalistycznnej instytucji szkoleniowej z Włoch; polskiego uniwersytetu z dużym doświadczeniem w zakresie problemów napotykanych przez młodych imigrantów oraz firmy konsultingowej w zakresie e-learningu z Irlandii Północnej.

Nasze zasoby dostarczą interaktywnych informacji / materiałów szkoleniowych dla nowych oraz istniejących przedsiębiorstw konsolidując obecne zasoby w jeden, łatwo dostępny nośnik.change text size