Search

Kurs Szkoleniowy

 

Pakiet szkoleniowy powstały w ramach projektu Pathways stworzony został aby ułatwić Imigrantom poszukiwanie pracy w kraju przyjmującym. Materiały szkoleniowe zostały dobrane w taki sposób, aby w szczególności wesprzeć grupę nowoprzybyłych imigrantów, koncentrując się nie tylko na umiejętnościach nabytych podczas pracy, ale również cechach osobowości oraz predyspozycjach. Szkolenie obejmuje również wiadomości dotyczące formalności związanych z legalnym pobytem oraz podejmowaniem pracy w kraju, wskazówki dotyczące skutecznych sposobów poszukiwania pracy oraz odbywania rozmów kwalifikacyjnych jak również porady i wzory przydatne podczas przygotowywania Curriculum Vitae i listów motywacyjnych.

Obecnie pakiet obejmuje 5 modułów szkoleniowych, których nazwy widoczne są w menu poniżej. Każdy moduł składa się z kilku części, objętość modułów nie jest jednakowa. Moduły szkoleniowe realizowane mogą być w dowolnej kolejności, ponieważ nie są one od siebie uzależnione pod względem zawartości. Zalecamy jednak rozpoczęcie szkolenia od realizacji Modułu I oraz sukcesywnego przechodzenia do następnych, zapewni to największą skuteczność oraz pozwoli na uporządkowanie zdobywanej podczas szkolenia wiedzy.

Każda sekcja szkolenia zawiera pytania oraz ćwiczenia utrwalające wiedzę, przygotowujące do skutecznego korzystania z potencjalnych okazji zatrudnienia, ubiegania się o pracę, przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej i docelowo osiągnięcia wymarzonej pracy!

Dodatkowo skuteczność szkolenia podniesiona będzie poprzez udostępnienie optymalizujących materiałów na stronie internetowej, takich jak pliki do ściągnięcia, podcasty, filmy oraz linki.