Search

4.1 Rozpoznaj twój typ inteligencji

 

Wstęp – Test inteligencji wielorakich – Zwiększ swoją produktywność

Świat jest pełen różnych ludzi, o różnych typach inteligencji. Z pomocą testu inteligencji wielorakich dowiesz się więcej na temat twojego potencjału uczenia oraz preferowanych stylów uczenia się.

Przed wprowadzeniem testów mierzących inteligencję wieloraką, osoby, które uzyskiwały wysoki wynik w testach IQ i innych testach psychometrycznych były uważane za inteligentne. Jednakże, Dr Howard Gardner zaproponował, klasyfikację ludzi w oparciu o siedem odmiennych typów inteligencji.

Więc można powiedzieć, że test mierzący inteligencję wieloraką określa rodzaj inteligencji jaki dana osoba posiada, oraz przedstawia postawy, cechy i typ pracy, które najlepiej pasuje do badanej osoby. Typowy test inteligencji wielorakich składa się z pytań, które nie odnoszą się jedynie do matematyki, logiki i nauki.

Zawiera również pytania o codzienne życie np. jakie jest twoje hobby, jak bardzo lubisz muzykę, czy lubisz przebywać w towarzystwie innych osób, czy łatwo nawiązujesz kontakty itp.

Odpowiadając na te pytania będziesz w stanie określić jaki typ inteligencji posiadasz, silny wynik będzie przekraczał 30 punktów, a słaby będzie poniżej 20.

Badane osoby zazwyczaj wskazują trzy silne typy inteligencji w teście, które są ich “naturalnymi” stylami uczenia się. Idealnie, wyważona ocena jest najlepsza ponieważ wskazuje na połączenie kilku stylów uczenia się.

Instrukcja:

Uczestnicy powinni najpierw obejrzeć film o inteligencjach wielorakich i następnie wypełnić test inteligencji wielorakich aby odkryć swoje najmocniejsze typy inteligencji oraz przeczytać opis typów inteligencji aby dowiedzieć się o typowych rolach w których mogliby się sprawdzić oraz preferowanych stylach uczenia się. To zadanie pomoże uczestnikom kursu zrozumieć ich mocne strony. Wyniki zostaną dodane automatycznie.