Search

4.2 Dowiedz się jak wykorzystać umiejętności w innych zawodach

 

Wstęp – Wykorzystywanie umiejętności w innych zawodach

http://www.youtube.com/watch?v=rhkUYlQ8X9Q&feature=player_embedded

Rynek pracy zmienił się w ostatnich latach. Coraz rzadziej ludzie pracują na tym samym stanowisku, u tego samego pracodawcy przez cały okres kariery zawodowej. Zmiana stanowiska i inne warunki pracy są często korzystne. Opłaca się być elastycznym w przypadku zmiany zawodu.

Jeśli zmieniasz zawód, rozpoznawanie umiejętności, które można wykorzystać w nowym zajęciu pomoże Ci w poszukiwaniu nowego stanowiska czy też nowych segmentów rynku.

Jakie umiejętności można wykorzystać w innym zawodzie?

Wykorzystywane umiejętności mogą być związane z zajmowanym stanowiskiem, techniczne lub ogólne, które można wykorzystać w wielu nowych miejsc pracy w wielu gałęziach przemysłu. Wielu pracodawców skupia się na istotnych umiejętnościach i doświadczeniu kandydata a nie na samych nazwach zajmowanych stanowisk.

Ogólne umiejętności wysoko cenione przez pracodawców to obsługa komputera, umiejętność liczenia oraz znajomość języków obcych. Inne ogólne umiejętności obejmują:
• komunikację;
• zbieranie informacji i planowanie;
• interakcję i współpracę;
• organizowanie, zarządzanie i przywództwo.

Podejmowanie odpowiedzialności za swoje umiejętności

Andy Westwood, wice-dyrektor w organizacji the Industrial Society, proponuje przejęcie odpowiedzialności za własną przyszłość na rynku pracy. “Każda osoba powinna przyjrzeć się swoim umiejętnościom i zadać sobie pytanie “jakich umiejętności potrzebuję aby mieć pracę?” Najważniejsza jest indywidualna motywacja. Np. jeśli ktoś pracuje w przemyśle wytwórczym przez wiele lat, taka osoba może zdecydować się na szkolenie z zakresu IT. Stanowienie o sobie leży u podstaw kształcenia się przez całe życie, “mówi Westwood.

Instrukcja:

Uczestnicy powinni najpierw obejrzeć film o wykorzystywaniu umiejętności w innych zawodach, a następnie wypełnić kwestionariusz umiejętności wykorzystywanych w innych zawodach aby wskazać umiejętności nabyte w pracy i doświadczenie życiowe. To zadanie również pomoże uczestnikom we wskazaniu umiejętności, nad którymi należy popracować. Dwa zadania pomogą uczestnikom w rozpoznaniu jak można zdobywać umiejętności i doświadczenia oraz w parafrazowaniu nazw umiejętności.

 

Przeczytaj następujące opisy doświadczeń Anthony’ego i Lisy. Podczas czytania zaznacz umiejętności, które można wykorzystać w innym zawodzie.

Anthony jest kasjerem w Walgreen’s. Do jego obowiązków należy kasowanie zakupionych artykułów, rozliczanie kasy, wykładanie towaru na półki. Anthony pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Jego grafik zmienia się co tydzień. Ma doskonały wskaźnik frekwencji, i nigdy nie spóźnił się do pracy. Anthony jest jednym z 30 pracowników. Dobrze współpracuje z innymi. Anthony zdobył nagrodę pracownika miesiąca oraz pomógł zorganizować świąteczną imprezę w zeszłym roku.

Potrafi pracować w zespole Tak / Nie
Kreatywny Tak /Nie
Obchodzenie się z gotówką Tak / Nie
Punktualny Tak / Nie
Zbieranie informacji Tak / Nie
Zdolności organizacyjne Tak / Nie
Prezentowanie informacji na piśmie Tak / Nie
Zdolności przywódcze Tak / Nie
Praca z klientami Tak / Nie
Delegowanie odpowiedzialności Tak / Nie
Elastyczny Tak / Nie
Komunikatywny Tak / Nie

Następny przykład jest trochę trudniejszy. Dotyczy szkoły średniej Lisy oraz pracy jako wolontariusz. Powodzenia!

Lisa jest obecnie bezrobotna. Miała tylko jedną pracę w swoim życiu. Pracowała przy letnim programie sprzątania parków i parkingów. Pracowała w 5-cio osobowym zespole i był odpowiedzialna za sporządzanie raportów z postępów prac zespołu. W szkole średniej, Lisa uczyła się rachunkowości i była kapitanem drużyny gimnastycznej. Projektowanie ubrań to jej hobby. Ostatniego lata, Lisa pracowała społecznie jako opiekunka w dziennym centrum opieki, gdzie była odpowiedzialna za codzienne zajęcia dzieci.

Potrafi pracować z liczbami Tak / Nie
Zdolności przywódcze Tak / Nie
Umiejętność rozwiązywania problemów Tak / Nie
Punktualna Tak / Nie
Komunikatywna Tak / Nie
Potrafi pracować w zespole Tak / Nie
Zdolności organizacyjne Tak / Nie
Kreatywna Tak / Nie
Godna zaufania Tak / Nie
Kreatywna Tak / Nie
Załatwianie skarg Tak / Nie
Umiejętność komunikacji na piśmie Tak / Nie

Tekst na stronę z wynikami

Jak widać, z dwóch paragrafów przedstawiających doświadczenia zawodowe dwóch różnych osób, umiejętności zdobyte dzięki osiągnięciom szkolnym i pracy w wolontariacie łatwe do wskazania. Pracodawcy nie tylko biorą pod uwagę umiejętności zdobyte w miejscu pracy czy szkole, osiągnięcia i doświadczenia osobiste mogą okazać się bardzo ważne dla pracodawcy i warto je wymienić, kiedy masz małe doświadczenie zawodowe.

Ciąg dalszy

Używanie formalnego języka

Stosowanie formalnego stylu do opisania swoich umiejętności pomoże w przygotowaniu zwięzłego CV i na temat. Formalny styl zajmuje mniej miejsca oraz podkreśla twoje umiejętności w krótkich i chwytliwych zdaniach. W niektórych CV te umiejętności są wypunktowane, aby lepiej podkreślić ich wartość dla potencjalnych pracodawców.

Po lewej stronie znajdują się proste wyrażenia opisujące umiejętności lub cechy. A po prawej stronie “formalne nazwy” umiejętności i cech. Połącz proste wyrażenia z formalnymi zwrotami. (Pierwszy przykład został już zrobiony).

_H_ 1. Ma wyobraźnię; artystyczny A. Zorientowany na wyniki
_C_ 2. Angażuje innych do pracy B. Zmotywowany
_I__ 3. Zawsze dociera na miejsce na czas C. Lider
_E_ 4. Jest dociekliwy, lubi rozwiązywać zagadki D. Dotrzymuje terminów
_A_ 5. Lubi pracę zadaniową E. Analityczny
_B_ 6. Ma wewnętrzną potrzebę, aby dobrze wykonywać zadania F. Przyjmuje inicjatywę
_K_ 7. Z łatwością uczy się nowych rzeczy G. Komunikatywny
_J_ 8. Dobrze pracuje w zespole H. Kreatywny
_D_ 9. Kończy pracę na czas I. Punktualny
_F_ 10. Robi rzeczy bez pytania J. Potrafi pracować w zespole
_G_ 11. Mówi wyraźnie, zrozumiale K. Szybko się uczy

Które pięć z tych umiejętności najlepiej charakteryzuje Ciebie?

Tekst na stronę z wynikami

“Język biznesowy” przedstawiony powyżej to krótkie wyrażenia opisujące umiejętności w zwięzłej formie. Stosowanie takich wyrażeń w CV lub formularzu aplikacyjnym pozwoli Ci na skrócenie długich zdań do kilku słów. W niektórych CV te umiejętności są wypunktowane aby przykuć uwagę pracodawcy.