Search

4.3 Wskazanie podstawowych elementów CV / Resume

 

Instrukcja:

W tym zadaniu uczestnicy muszą ułożyć elementy CV we właściwej kolejności.

Co powinno być zawarte w CV / Resume? Umieść następujące elementy w kolejności w której powinny się znaleźć:

7 Płeć
4 E-mail
6 Data urodzenia
8 Doświadczenie zawodowe
1 Imię i nazwisko
10 Umiejętności osobiste
2 Adres
9 Edukacja i szkolenie
3 Telefon
5 Narodowość

 

Ta kolejność stanowi ogólnie przyjęty wzór, układ CV może różnić się w poszczególnych krajach np. niektórzy pracodawcy mogą wymagać szczegółowych informacji na temat wykształcenia lub poprzedniego zatrudnienia kandydata. Układ CV można również się zmieniać w zależności od sektora rynku.