Search

4.4 Przygotowanie jasno skonstruowanego CV / Resume

 

Instrukcja:

Uczestnicy powinni najpierw obejrzeć film o przygotowywaniu CV, a następnie powinni pobrać pliki ze wzorem CV, instrukcją i przykładowym CV i wypełnić wzór własnymi danymi. Poszczególne sekcje we wzorze mogą być zmieniane w zależności od potrzeb poszczególnych osób. Ogólna instrukcja powinna również zostać pobrana lub przeczytana uczestnikom aby pomóc im w przygotowywaniu własnych CV.

Listy motywacyjne są również zawarte w tej sekcji. Po przeczytaniu ogólnych informacji uczestnicy powinni pobrać dwa przykładowe listy i napisać własny list motywacyjny. List nie powinien być dłuższy niż jedna strona oraz powinien być ukierunkowany na konkretną gałąź gospodarki.

http://www.youtube.com/watch?v=cGNVAhGEgik&feature=player_embedded