Search

4.5 Wskazywanie osobistych, edukacyjnych i zawodowych możliwości gdzie można wykorzystać CV.

 

Jak już wiesz CV stanowi istotny element poszukiwania pracy, ale czy można je wykorzystać do wszystkiego? Spójrz na poniższą listę i wybierz sytuacje w których można wykorzystać CV.

Instrukcja:

Uczestnicy powinni sytuacje w których można wykorzystać CV.

W których z poniższych sytuacji można wykorzystać CV?

Ubieganie się o pracę Tak / Nie

Ubieganie się o przyjęcie na uniwersytet Tak / Nie

Śledzenia przebiegu zatrudnienia i edukacji Tak / Nie

Wysyłanie zgłoszeń do potencjalnych pracodawców Tak / Nie

Określenie wymaganego poziomu wynagrodzenia Tak / Nie

Zdobycie nowych umiejętności Tak / Nie

Złożenie CV zamiast formularza aplikacyjnego Tak / Nie

Tekst na stronę z wynikami

Wykorzystywanie CV aby określić wymagany poziom wynagrodzenia jest odradzane. Większość ofert podaje poziom wynagrodzenia lub uzależnia je od poziomu kwalifikacji.

Złożenie CV zamiast formularzu aplikacyjnego automatycznie wykluczy Cię z ubiegania się o daną posadę. Pracodawcy stosuję formularze aplikacyjne aby uzyskać konkretne informacji, które pozwolą im na wybór kilku kandydatów. Możesz wysłać CV aby wzmocnić swoją kandydaturę tylko jeśli w ogłoszeniu jest zawarta taka informacja.

Formularze aplikacyjne

Uczestnicy powinni najpierw przeczytać instrukcje wypełniania formularzu i następnie powinni ściągnąć wzór formularza. Formularz został przygotowany w oparciu o formularz wykorzystywany przez Job Centre Plus z Wielkiej Brytanii.

Uczestnicy powinny mieć dostęp do internetu lub urzędu pracy aby pobrać formularze aby poćwiczyć ich wypełnianie.