Search

Moduł 3: Poznaj swoje prawa pracownicze

 

3.1 Wiedza dotycząca zagrożenia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz sposobów ich zapobiegania.

3.2 Wiedza dotycząca urządzeń znajdujących się w miejscu pracy, przydatnych w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa oraz sposobów ich użytkowania.

3.3 Wiedza dotycząca oznaczeń w miejscu pracy oraz ich prawidłowego odczytywania.

3.4 Wiedza w zakresie obowiązującego prawa pracy oraz jego przestrzegania.

3.5 Wiedza dotycząca praw I obowiązków pracownika migrującego.

[w dalszym ciągu]