Search

Partnerzy biorący udział w projekcie

 

Partnerem wiodącym projektu jest instytucja mająca siedzibę w Belfaście, Springboard Opportunities Limited.

Partnerami biorącymi udział w projekcie są:

Conform Consorzio Formazione Manageriale (Włochy); Immigrant Council of Ireland (Irlandia); Fundacion Laboral del Metal (Hiszpania); Uniwersytet Szczeciński (Polska) i Canice Consulting (Wielka Brytania). iRED Institute for Rights Equality and Diversity z siedzibą w Atenach (Grecja) jest partnerem stowarzyszonym.

Springboard Opportunities Limited jest organizacja pozarządową, wspierającą rozwój osób w gorszej sytuacji społeczno – ekonomicznej od 1992 roku, dzięki podnoszeniu ich umiejętności i budowaniu wzajemnego zrozumienia. Działalność organizacji skoncentrowana jest na ludziach, promowana jest idea dwukierunkowego procesu nauczania. Instytucja ściśle współpracuje z Ministerstwem Pracy i Nauki w Wielskiej Brytanii oraz FAS w Irlandii.

Conform – Consorzio Formazione Manageriale to sieć narodowych oraz międzynarodowych organizacji publicznych / prywatnych (instytucji, uniwersytetów, organizacji szkoleniowych, centrów badań, banków, przedsiębiorstw, zrzeszeń pracodawców, międzynarodowych stowarzyszeń wolontariuszy), która promuje rozwój przedsiębiorczości oraz kulturę zarządzania na narodowym / międzynarodowym poziomie. Łączy doświadczenie w badaniach, innowacjach i wdrażaniu systemów e-learningowych o wysokiej pedagogicznej i technicznej wartości dodanej w oparciu o ‘łańcuch wartości szkolenia zawodowego’ i kompetencje w zakresie od analizy potrzeb to ewaluacji wyników nauczania (obejmując opracowanie i wdrożenie projektu). Te procesy są oparte na kompetencjach. Przez lata Conform zdobyć znaczne doświadczenie w szkoleniu osób o różnych profilach zawodowych od wyspecjalizowanych techników, managerów średniego szczebla po managerów z różnych sektorów (turystyka, przemysł, zdrowie, finanse itp.).

The Immigrant Council of Ireland (ICI) jest organizacją praw człowieka, która broni praw migrantów i ich rodzin oraz działa jako pełnomocnik w debatach publicznych, dyskutuje o zmianach w prawie i polityce. ICI działa na rzecz imigrantów i popiera respektowanie ich praw poprzez dostarczanie potrzebnych informacji, udzielanie wsparcia prawnego oraz zwiększanie świadomości społecznej. ICI jest również niezależnym centrum prawnym. ICI opracowała szereg programów na rzecz promowania ekonomicznej, politycznej, społecznej oraz kulturalnej aktywizacji osób które wyemigrowały do Irlandii.

Fundacion Laboral del Metal (Labour Metal Foundation – FLM) – to organizacja non-profit, która prowadzi szkolenia i dostarcza rozwiązania dla przemysłu metalowego w Kalabrii, regionie Hiszpanii. Została utworzona w marcu 2004 roku przez najważniejsze związki zawodowe w kraju – FEDERACIÓN MINEROMETALÚRGICA DE CC.OO., MCA-UGT CANTABRIA oraz PYMETAL CANTABRIA, które razem oferują ciągłe szkolenie i rozwiązania dla 20 000 pracowników i 2000 przedsiębiorstw w regionie. Rocznie fundacja podnosi umiejętności pracownicze oraz w zakresie przedsiębiorczości ponad 1200 pracowników. Ponadto, FLM bierze udział, wspólnie z rządem oraz związkami zawodowymi, w projektach związanymi z nowymi technologiami i metodologiami mającymi wpływ na rozwój kwalifikacji, szkoleń i kompetencji. Ostatnio nowa instytucja szkoleniowa została włączona do Fundación Laboral del Metal: Fondo Formación Cantabria, która wzbogaca organizację o 20 letnie doświadczeniw w szkoleniach i projektach prowadzonych na poziomie transnarodowym, narodowym i regionalnym. Obecnie FLM składa się z 10 pracowników, 30 nauczycieli i 1200 studentów.

Główne zadania:

– Opracowywanie i zarządzanie inicjatywami i programami finansowanymi ze środków UE: Leonardo, EQUAL, Socrates, CORDIS
– Udział w transnarodowe projektach związanymi ze szkoleniami i technologiami jako promotor i partner
– Opracowywanie planów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb organizacji publicznych oraz prywatnych
– Opracowywanie materiałów szkoleniowych
– Szkolenia z zastosowaniem technologii ICT
– Badania i wdrażanie projektów dotyczących szkoleń zawodowych, nowego zatrudnienia, samozatrudnienia i ścieżek rozwoju MŚP
– Opracowywanie i wdrażanie projektów społecznych i ekonomicznych dla lokalnych i narodowych instytucji z sektora metalowego.

Uniwersytet Szczeciński powstał w 1984 roku i obecnie liczy sobie ponad 36000 studentów na dziewięciu wydziałach. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług składa się z 18 katedr i jest instytucją, która będzie bardzo zaangażowana w realizację projektu.

Canice Consulting jest niezależną instytucją konsultingową z siedziba w Lisburn, Irlandia Północna. Koncentruje się ona na szkoleniach i usługach na rzecz rozwoju, przede wszystkim w sektorze prywatnym. Instytucja prowadzi działalność w Irlandii, Unii Europejskiej i poza nią.

iRED Institute for Rights, Equality and Diversity jest instytutem badawczym non-profit, skupiającym naukowców prowadzących badania w różnych dziedzinach. Polityczny wpływ osiągany jest przez prace naukową w odniesieniu do imigrantów oraz mniejszości jak również walkę z rasizmem i dyskryminacją, ochroną oraz odpowiednim korzystania z praw człowieka w Grecji i Europie.


change text size

Sub Pages